คณาจารย์

อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
อ.มนตรี ใจเยี่ยม
IMT
อ.พุทธพร ไสว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now